19.09.2019
Şanlıurfa / 27°C

22 Şubat 2019 - 00:00
ÖZEL ÖĞRETİM KURSLARI ANKARA'DA TOPLANDI
Özel Öğretim Kurları Ankara'da toplandı toplandı detaylarında kurs yetkilileri şu ifadelere yer verdi. MEB çatısı altında resmi faaliyet gösteren Özel Öğretim Kurslarının kapatılmasının gündeme gelmesi üzerine bizler “Türkiye’deki Özel Öğretim Kursları Platformu” olarak hiçbir derneğe, siyasi düşünceye bağlı olmaksızın toplum ve bireyleri bu konuda detaylı bilgilendirmek amacıyla bu istişare toplantısını planladık.
ÖZEL ÖĞRETİM KURSLARI ANKARA'DA TOPLANDI

    Dershanelerin dönüşüm sürecinde, 14.03.2014 tarih 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu hükümlerine göre, Temel Liseler 2018 – 2019 eğitim öğretim yılı sonuna kadar vermiş oldukları taahhüt gereği dönüşecek ya da kapanacaktı. Bu sürecin içerisine hiçbir yasada belirtilmediği halde Özel Öğretim Kurslarının da 2019 – 2020 eğitim öğretim yılından itibaren faaliyetlerine devam edemeyeceği Bakanlık ve basın tarafından kamuoyuna duyurulmuştur. Gelişen bu sürece bağlı olarak MEB izinli ve onaylı Özel Öğretim Kurslarında çalışan binlerce öğretmenimiz, memurumuz, hizmetlimiz, bizler ve daha da önemlisi hizmet alan öğrencilerimiz ve velilerimiz şimdiden öngörülemeyecek kadar büyük mağduriyetlerle karşılaşacaklardır.

Bu karar eğitim öğretim devam ederken alındığı için etkileri şu anda net bir biçimde hissedilmiyor. Alınan kararın tüm olumsuzlukları 2019 – 2020 eğitim öğretim yılından itibaren etkisini gösterecektir. İnanıyoruz ki, hepimiz bu toplantıda kararın olumsuzluklarını yetkililere doğru ifade edebilecek şekilde kararlar alırız. Bu yanlıştan dönülmesi için kendimizi doğru ifade ettiğimiz zaman “yanlış karar Bağdat’tan değil Ankara’dan dönmüş olur.” Toplantının sağlıklı bir biçimde geçmesi için tüm katılımcıların sağduyulu, provokasyonlara sebep olacak söylem ve ifadelerden kaçınmalarını da özellikle rica ediyoruz.

         Bizler sistemin içerisindeki işlevlerimizi doğru bir biçimde tüm argümanlarımızla anlatamadığımıza, ayrıca gündem maddesi olarak sadece Özel Öğretim Kursları başlığı adı altında, sağlıklı bir değerlendirme yapılmadığına inanıyoruz.

Biz Özel Öğretim Kursları olarak hiç kimsenin rakibi değiliz. Ancak bu karar bizlerin çok rakibi olduğunu gösteriyor. Ayrıca bugünkü eğitim öğretim sisteminin temel bir parçasıyız. “Güneş balçıkla sıvanmaz.” Bugünkü eğitim öğretim sisteminin aksaklıklarının sebepleri değil sonuçlarıyız.

         Sayın Bakan da bizlere bu gözle bakıyordu. Şimdi ne oldu?

Ne  olduğunu anlatalım:

         Dershanelerin kapatılma sürecinde kendimizi doğru ifade edemedik. O süreçte FETÖ / PDY gibi örgütler ile bizler de aynı kefeye konduk ve “kurunun yanında yaşlarda gitti”.

Özel Öğretim Dernekleri bu süreçte bir takım girişimlerde bulundular. Çalışmaları ve emeklerinden dolayı tüm dernek ve başkanlarına da şükran ve saygılarımızı sunarız.

Ancak bu çalışmaların ne kadar doğru yürütüldüğü ve sonuçları da başka bir tartışma konusudur. Şu anda ki yaşadığımız sıkıntıların yine temel nedeni o sürecin doğru bir biçimde yürütülememesinden kaynaklanmaktadır. Çünkü bu çalışmalar günü kurtarmaya yönelik bir biçimde yürütüldü. Bu çalışmalara bağlı olarak o günlerde ismi Dershane olan kurumlar evrilerek ne oldukları belli olmayan Temel Lise adı altında dönüşüme tabi tutuldular ve yine dershanecilik yapıldı. Üzülerek şunu da belirtmemiz gerekiyor ki bir derneğin toplantısında şu ifade ile karşılaşmıştık: “Biz dershaneciyiz, zekiyiz, akıllıyız, yine formül bulur yolumuza devam ederiz” demişti. Bu bakış açısının ne kadar yanlış olduğu dört yıl sonra gün yüzüne çıktı. Çünkü Temel Liselerin açılması bir hataydı. Şimdi de Temel Liselerden ortaya çıkan sorunlar Özel Öğretim Kurslarının günah keçisi olarak ilan edilmesine sebep oldu. Şunu da herkes biliyor ki, Temel Liseler yasa ile açılmış ve kapanma tarihleri de yasa ile belirlenmiş kurumlardı. Özel Öğretim Kursları ise yasa ile açılmış ancak şu tarihte kapatılacak diye belirlenen süreleri olmayan yasal kurumlardır. Ayrıca bizim içimizde de çürük elmalar mevcuttur. Eğer bu kapanma sürecini engelleyebilirsek, bakanlıkla yapacağımız görüşmelerde tüm sorunlarımızı paylaşarak standartlar geliştirilmesi için her türlü girişimlerde bulunacağız. Özel Öğretim Kursları, okullar arasındaki nitelik farkının ortadan kalkmasında, gelir dağılımına bağlı olarak gelir düzeyi düşük öğrencilere fırsat eşitliğinin sağlanmasında en önemli kurumlardır. Aslında bu kurumların, sistemin içerisine daha iyi entegre edilmesi için beklentilerimiz yüksekken, bu yanlış kararla karşılaştık. Bu yanlış kararın ortaya çıkmasında öncelikle bizi yönetenlerin doğru bilgilendirilmediği üzüntüyle görüyoruz. Özel Öğretim Kurslarının bugünkü yaşamış olduğu temel problemin en başında diğer Özel Öğretim Kurumlarının (özel okullar, kolejler hatta özel üniversiteler) büyük bir payının olduğundan kuşkumuz yoktur. Bu kurumların çoğunda gözlenen sıkıntıları gidermek için, “nasıl kaynak yaratabiliriz?” sorusunun cevabı ise Özel Öğretim Kursları kapatılsın, kurslara giden öğrencilerden bu kurumlara kaynak aktarılsın mantığıdır. Bunun gerçekçi bir çözüm yolu olmadığını Bakanlığımızın da diğer Özel Öğretim Kurumlarının da bilmesi gerekmektedir. Şu an Türkiye’de çok sayıda (11363 tane anaokulu, ilkokul, ortaokul, temel lise, kolej) özel okul mevcuttur. Ama bu özel kurumlardaki temel sorunların nedeni kesinlikle Özel Öğretim Kursları değildir.

90’larda dershaneciliğe başlarken teminat mektupları, binanın bulunduğu çevrenin en az 200 metre içerisinde tekel, kahvehane gibi yerlerin olmaması gerekliydi. Bu kurallar neden yumuşatıldı? Bu konu hakkında da herkes bilmelidir ki, bu süreçleri sürekli biçimde evirerek bugüne getirmede zincir kurumlar diye bildiğimiz kurumların çok büyük payı vardır. Çünkü çok rahat nasıl kurumlar açabiliriz, nasıl zincir ağları oluşturabiliriz ve franchising gibi sistemleri nasıl genişletebiliriz mantığı güdülmüştür. Ama şimdi baktığımız zaman bu kurumların birçoğu ya kapandı ya da borç batağında yüzdüler ve çok arkadaşımızın da canını yaktılar. Bugünkü toplantıda da desteklerini tam anlamıyla göremiyoruz. Kısaca ne dernekler ne de zincir kurumlar Özel Öğretim Kurumları Mevzuatının üzerinde doğru politikaların gelişmesinde katkıları olmamış, sadece günü kurtarmaya yönelik politikalarla hareket edip, bugün karşılaştığımız sorunların oluşmasına sebep olmuşlardır. İnanıyoruz ki bu süreci sağlıklı atlatacağız.  Bu sorunlara kökten çözüm bulacak şekilde Milli Eğitim Bakanlığıyla ve Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşerek gündemimize yeniden alıp, yeni düzenlemeler için sahada kazanmış olduğumuz tüm birikimlerimizi ileteceğiz. Bizler Türk eğitiminin önemli bir parçasıyız. Görevlerimizi Milli Eğitim Bakanlığına ve Sayın Cumhurbaşkanımız’a ilettiğimiz zaman bu hatanın düzeltileceğinden eminiz.

Yine altını çizmek istediğimiz bir konu daha var.  Sayın Cumhurbaşkanımız eğer futbol takımlarını, sanatçıları, araba camlarındaki siyah filmleri gündemine alıp, bu konular üzerinde çözümler üretmişler ise Özel Öğretim Kurslarının kapatılma süreci daha kapsayıcı ve sosyolojik bir sorun olup mutlaka bu sorunu gündemine alacaktır.

Cumhurbaşkanımız bilmelidir ki eğer FETÖ / PDY gibi örgütlerle mücadelede de, kurumlarımızın kapanması katkı sağlayacak ise biz kurumlarımızı feda ederiz, geçici bir süreliğine de kapatmaya hazırız. Ancak Özel Öğretim Kurslarının kapanması aslında FETÖ / PDY gibi terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürecektir. Yeni yeni FETÖ / PDY gibi terör örgütlerinin türemesi, yeni 15 Temmuzlarla karşılaşmamıza neden olacaktır.

Bu bakış açısı ile Özel Öğretim Kursları kapatılmamalı, kapatılmaları halinde çok farklı sorunlarla öğrencilerin ve velilerin karşılaşacağı da mutlaka hesaba katılmalıdır.

Bu kurumların kapatılması ile birlikte Sigorta, Stopaj, KDV gibi başlıklarla devlete ödenen ciddi bir gelirin de devletin kasasına girmeyerek merdiven altı kurumlara yönleneceği unutulmamalıdır.

Bu istişare toplantısından alacağımız kararları doğru ve etkili bir biçimde uyguladığımız zaman, bizleri yönetenlerin sağduyu ile objektif bir değerlendirmeyi tekrar yapacağını düşünüyoruz.
İsim Soyisim :
E-Mail :

Bu yorum : 6 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : Baki Bakay

 
Kurs ihtiyaçtır.